Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers: hoe zit dat?

LKV56plus.jpgwoensdag 26 februari 2020 07:44

Als de werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kan de werkgever recht hebben op loonkostenvoordeel (LKV).

In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan het een goed idee zijn om een oudere werknemer aan te nemen. De werkgever kan dan aanspraak maken op het loonkostenvoordeel oudere werknemer (56 jaar en ouder). Het gaat om: € 3,05 per verloond uur, € 6.000 maximaal per kalenderjaar. De maximale termijn is drie jaar.

De werkgever kan het LKV aanvragen via de loonaangifte. Een kopie van de doelgroepverklaring LKV is dan nodig om het LKV aan te vragen. De werknemer moet dit binnen drie maanden doen nadat hij in dienst is gekomen.

Voorwaarden doelgroep

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen om binnen de doelgroep oudere werknemers te passen:

 • De werknemer werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via de gemeente.
 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij de huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • De werkgever heeft niet eerder voor de werknemer een loonkostenvoordeel gekregen.
 • De werkgever heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij de huidige of nieuwe werkgever recht op een van deze uitkeringen:
  – WW-uitkering (een faillissementsuitkering is óók een uitkering op grond van de Werkloosheidswet) of IOW-uitkering;
  – arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil);
  – arbeidsondersteuning Wet Wajong;
  – een uitkering uit EU, EER of Zwitserland met hetzelfde doel als de Nederlandse uitkeringen.

Als de werknemer aan alle voorwaarden voldoet, dan mag de werkgever het LKV vanaf het begin van het dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar. Dit doet hij via de loonaangifte.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan de werkgever het LKV aanvragen.

Als de werknemer een bijstandsuitkering via de gemeente ontvangt, dan moet hij de doelgroepverklaring LKV aanvragen via de gemeente. Hij kan dan niet het formulier Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) gebruiken. In alle andere gevallen kan de werknemer met dit formulier de doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV.

Machtigen

De werknemer kan ook iemand machtigen om de doelgroepverklaring LKV voor hem aanvragen. Hiervoor is het formulier Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV).

Het formulier bestaat uit twee delen:

 • Deel 1 vult de werknemer zelf in.
 • Deel 2 vult de gemachtigde in.

De datum waarop het formulier wordt verstuurd, geldt als datum van de aanvraag. Nadat UWV de aanvraag van de werknemer heeft ontvangen, stuurt UWV binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarna beoordeelt UWV uiterlijk binnen 13 weken of de werknemer een doelgroepverklaring LKV krijgt. Hij krijgt hiervan de beslissing.

Binnen 3 maanden

Het is belangrijk dat de werknemer de doelgroepverklaring LKV aanvraagt binnen 3 maanden nadat hij is gaan werken of is herplaatst. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kan de werkgever geen LKV meer aanvragen. De datum waarop de werknemer het formulier verstuurt, geldt als aanvraagdatum voor een doelgroepverklaring LKV.

Kopie aan werkgever

Als de werknemer een doelgroepverklaring LKV krijgt, dan moet hij de huidige of nieuwe werkgever een kopie geven. Onderaan het aanvraagformulier kan hij aankruisen dat UWV automatisch een kopie naar de werkgever mag sturen. Als de werknemer dit niet wil, dan kan hij de werkgever zelf een kopie geven. Alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan de werkgever het LKV aanvragen.

Tot AOW-leeftijd

In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat hij dit loonkostenvoordeel voor de
werknemer wil aanvragen. De werkgever mag het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer, maar uiterlijk tot de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Als de AOW-leeftijd in de loop van een aangifteperiode wordt bereikt, wordt de periode verlengd tot de aangifteperiode volgend op die waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Maximaal 3 jaar

Een werkgever heeft voor een werknemer maximaal 3 jaar recht op het LKV. Als dezelfde
werknemer na die 3 jaar uit dienst gaat en daarna weer bij deze werkgever wordt aangenomen,
dan kan deze werknemer niet opnieuw dezelfde doelgroepverklaring LKV aanvragen. De werkgever
heeft dus niet opnieuw recht op hetzelfde LKV, ook al zit er meer dan 6 maanden tussen uit- en
indiensttreding.

Andere LKV

Een werkgever kan wel in aanmerking komen voor een andere LKV als hij opnieuw
in dienst treedt en aan de voorwaarden voldoet. Zo kan een werkgever eerst in aanmerking komen voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en bij een latere indiensttreding voor het LKV
oudere werknemer.

Bron: UWV,SalarisVanMorgen, Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein

« Terug