2e uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' van de Belastingdienst

2e uitgavewoensdag 22 januari 2020 21:10

De 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' is gepubliceerd door de Belastingdienst op 10 januari j.l. In deze 2e uitgave zijn een aantal onderwerpen aangepast en zijn 11 nieuwe onderwerpen toegevoegd.

In de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' vindt je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave zijn er 11 onderwerpen toegevoegd:

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 • De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd
 • Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
 • Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
 • Indexatie vrijwilligersregeling
 • Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring
 • Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Verder zijn onderstaande onderwerpen aangepast:

 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) hebben we de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) hebben we de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.

De volledige nieuwsbrief lezen? Download & Bekijk

« Terug