Transitievergoeding oudere werknemer met lang dienstverband lager vanaf 2020

transitievergoeding.jpgdinsdag 01 oktober 2019 15:09

Oudere werknemers met een lang dienstverband krijgen vanaf 1 januari 2020 minder transitievergoeding door de inwerktreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans en het aflopen van de uitzonderingsregeling van 50-plussers.

Voor werkgevers die van oudere werknemers met een lang dienstverband af willen, loont het om nog even te wachten met ontslag. Vanaf januari 2020 hoeven ze minder transitievergoeding te betalen. Voor een 50-plusser kan de transitievergoeding na 1 januari 2020 meer dan halveren. Dat meldt NOS.nl.

“Een werknemer uit 1960 met twintig dienstjaren en een salaris van 3000 euro per maand, krijgt vanaf 1 januari 20.000 euro transitievergoeding mee”, zegt Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

Als dezelfde werknemer nog in 2019 ontslagen wordt, gaat het volgens Besselink om een bedrag van 40.000 euro. Dat verschil is nu al ruim voldoende om een paar maanden extra loon van te betalen. En als een werknemer meer dienstjaren heeft of ouder is dan in dit voorbeeld, dan is het verschil in transitievergoeding nog groter.

Wet arbeidsmarkt in balans

Dat de verschillen in transitievergoeding tussen nu en 2020 hard kunnen oplopen, komt door een stapeling van maatregelen die ingaan of juist aflopen. Om te beginnen gaat op 1 januari de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in, waardoor transitievergoedingen over de hele linie lager worden.

Tot 2020:

De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris voor elk ½ half jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/3 maandsalaris per dienstjaar).

Voor elk 1/2 jaar dat de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd dan 10 jaar, bedraagt de transitievergoeding ¼ maandsalaris (½ maandsalaris per dienstjaar).

Vanaf 2020:

De WAB regelt dat voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris verschuldigd is, ongeacht de lengte van het dienstverband. De kosten bij ontslag van een langdurige arbeidsovereenkomst worden hiermee substantieel lager.

Tijdelijke regeling stopt

Specifiek voor 50-plussers geldt bovenop de WAB-maatregel dat een uitzonderingsregeling op de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 januari 2020 juist afloopt. De Wwz ging op 1 juli 2015 in. Daarin werd de transitievergoeding geïntroduceerd, die stukken lager uitviel dan de ontslagvergoedingen waarmee tot die tijd gerekend werd. Om oudere werknemers te ontzien, werd toen besloten om 50-plussers bij ontslag een hogere vergoeding te geven.

Voorwaarden transitievergoeding 50-plusser

  • werknemer is op het moment van ontslag 50 jaar of ouder;
  • werknemer is op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst geweest;
  • werkgever had gemiddeld minimaal 25 werknemers in dienst (tijdens laatste halfjaar voorafgaand aan jaar waarin de ontslagprocedure is gestart). Hierbij tellen payrollmedewerkers mee.

De werknemer krijgt vanaf zijn 50e 1/2 maandsalaris per half dienstjaar (1 maandsalaris per dienstjaar). Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat de werknemer 50 is geworden.

De transitievergoeding voor ontslagen werknemers van 50 jaar of ouder is tijdelijk en geldt dus tot 2020.

Cumulatie ontslaggronden

Wachten met ontslag kan ook om een andere reden gunstig zijn voor werkgevers. Een ander onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in balans is dat het eenvoudiger wordt om werknemers met een vast contract te ontslaan door het combineren van verschillende redenen voor ontslag bij de rechter.

Niet goed functioneren, regelmatig te laat komen en een slechte verstandhouding met de werkgever tellen dus straks bij elkaar op. De verwachting is dat rechters daardoor vaker een ontslag goedkeuren, hoewel dit per rechter kan verschillen. Als ontslag gebeurt door middel van zo’n optelsom, kan daar wel een tot 50 procent hogere transitievergoeding tegenover staan.

« Terug